ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาววราภรณ์ ชัยโชติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาววราภรณ์ ชัยโชติ
นักวิจัย : ณัฐยา แซ่อึ้ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐยา แซ่อึ้ง . (2555). งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาววราภรณ์ ชัยโชติ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ณัฐยา แซ่อึ้ง . 2555. "งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาววราภรณ์ ชัยโชติ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ณัฐยา แซ่อึ้ง . "งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาววราภรณ์ ชัยโชติ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
ณัฐยา แซ่อึ้ง . งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาววราภรณ์ ชัยโชติ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.