ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
นักวิจัย : พรทิพย์ ปิ่นละออ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ ปิ่นละออ . (2555). ความชุกของการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . 2555. "ความชุกของการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . "ความชุกของการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . ความชุกของการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.