ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทย
นักวิจัย : พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ . (2555). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ . 2555. "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ . "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ . การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.