ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มไฟโบรอิน/ไคโตซานเพื่อเป็นโครงร่างในการเพาะเซลล์ไฟโบรบลาสและเคราติโนไซด์สำหรับวิศวะกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มไฟโบรอิน/ไคโตซานเพื่อเป็นโครงร่างในการเพาะเซลล์ไฟโบรบลาสและเคราติโนไซด์สำหรับวิศวะกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
นักวิจัย : พิศมัย เหล่าภัทรเกษม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิศมัย เหล่าภัทรเกษม . (2555). การสังเคราะห์และวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มไฟโบรอิน/ไคโตซานเพื่อเป็นโครงร่างในการเพาะเซลล์ไฟโบรบลาสและเคราติโนไซด์สำหรับวิศวะกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิศมัย เหล่าภัทรเกษม . 2555. "การสังเคราะห์และวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มไฟโบรอิน/ไคโตซานเพื่อเป็นโครงร่างในการเพาะเซลล์ไฟโบรบลาสและเคราติโนไซด์สำหรับวิศวะกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิศมัย เหล่าภัทรเกษม . "การสังเคราะห์และวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มไฟโบรอิน/ไคโตซานเพื่อเป็นโครงร่างในการเพาะเซลล์ไฟโบรบลาสและเคราติโนไซด์สำหรับวิศวะกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
พิศมัย เหล่าภัทรเกษม . การสังเคราะห์และวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มไฟโบรอิน/ไคโตซานเพื่อเป็นโครงร่างในการเพาะเซลล์ไฟโบรบลาสและเคราติโนไซด์สำหรับวิศวะกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.