ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซต เปรียบเทียบกับยาหลอกที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาฟีเมเทรกเซตในผู้ป่วยมะ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซต เปรียบเทียบกับยาหลอกที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาฟีเมเทรกเซตในผู้ป่วยมะเร็งปอดในชนิดที่ไม่ได้เป็นเซลล์เล็กระยะ 3บี/4 หรือที่กลับเป็นซ้ำหลังจากล้มเหลวด้วยการักษาเคมีบำบัดทางเลือกแรกไปแล้ว
นักวิจัย : เอื้อมแข สุขประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอื้อมแข สุขประเสริฐ . (2555). การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซต เปรียบเทียบกับยาหลอกที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาฟีเมเทรกเซตในผู้ป่วยมะ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เอื้อมแข สุขประเสริฐ . 2555. "การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซต เปรียบเทียบกับยาหลอกที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาฟีเมเทรกเซตในผู้ป่วยมะ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เอื้อมแข สุขประเสริฐ . "การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซต เปรียบเทียบกับยาหลอกที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาฟีเมเทรกเซตในผู้ป่วยมะ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
เอื้อมแข สุขประเสริฐ . การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซต เปรียบเทียบกับยาหลอกที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาฟีเมเทรกเซตในผู้ป่วยมะ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.