ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยในสหสถาบัน แบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์ เพื่อประเมินลักษณะความคงทนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะโลกลิพติน เปรียบเทียบกับยาไกลพิไซด์เมื่อใช้ร่วมกับยาเมทฟอร์มิน ในผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยในสหสถาบัน แบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์ เพื่อประเมินลักษณะความคงทนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะโลกลิพติน เปรียบเทียบกับยาไกลพิไซด์เมื่อใช้ร่วมกับยาเมทฟอร์มิน ในผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง
นักวิจัย : ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . (2555). การศึกษาวิจัยในสหสถาบัน แบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์ เพื่อประเมินลักษณะความคงทนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะโลกลิพติน เปรียบเทียบกับยาไกลพิไซด์เมื่อใช้ร่วมกับยาเมทฟอร์มิน ในผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . 2555. "การศึกษาวิจัยในสหสถาบัน แบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์ เพื่อประเมินลักษณะความคงทนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะโลกลิพติน เปรียบเทียบกับยาไกลพิไซด์เมื่อใช้ร่วมกับยาเมทฟอร์มิน ในผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . "การศึกษาวิจัยในสหสถาบัน แบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์ เพื่อประเมินลักษณะความคงทนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะโลกลิพติน เปรียบเทียบกับยาไกลพิไซด์เมื่อใช้ร่วมกับยาเมทฟอร์มิน ในผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . การศึกษาวิจัยในสหสถาบัน แบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์ เพื่อประเมินลักษณะความคงทนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะโลกลิพติน เปรียบเทียบกับยาไกลพิไซด์เมื่อใช้ร่วมกับยาเมทฟอร์มิน ในผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.