ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . (2555). การศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . 2555. "การศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . "การศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . การศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.