ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอดฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซด ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ได้เป็นเซลล์เล็กระยะ 3 บี/4 หรือที่กลับเป็นซ้ำหลัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอดฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซด ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ได้เป็นเซลล์เล็กระยะ 3 บี/4 หรือที่กลับเป็นซ้ำหลังจากล้มเหลวด้วยการรักษาเคมีบำบัดทางเลือกแรกไปแล้ว
นักวิจัย : เอื้อมแข สุขประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอื้อมแข สุขประเสริฐ . (2555). การศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอดฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซด ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ได้เป็นเซลล์เล็กระยะ 3 บี/4 หรือที่กลับเป็นซ้ำหลัง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เอื้อมแข สุขประเสริฐ . 2555. "การศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอดฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซด ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ได้เป็นเซลล์เล็กระยะ 3 บี/4 หรือที่กลับเป็นซ้ำหลัง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เอื้อมแข สุขประเสริฐ . "การศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอดฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซด ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ได้เป็นเซลล์เล็กระยะ 3 บี/4 หรือที่กลับเป็นซ้ำหลัง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
เอื้อมแข สุขประเสริฐ . การศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีไอบีเอดฟ 1120 ชนิดรับประทานที่ให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานด้วยยาพีเมเทรกเซด ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ได้เป็นเซลล์เล็กระยะ 3 บี/4 หรือที่กลับเป็นซ้ำหลัง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.