ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ
นักวิจัย : สุพรรณี พรหมเทศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณี พรหมเทศ . (2555). การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณี พรหมเทศ . 2555. "การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณี พรหมเทศ . "การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
สุพรรณี พรหมเทศ . การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.