ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดพฤติกรรมการละเลยสุขภาพฟันกับสภาวะช่อง ปากในกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดพฤติกรรมการละเลยสุขภาพฟันกับสภาวะช่อง ปากในกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : อาภา จันทร์เทวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภา จันทร์เทวี . (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดพฤติกรรมการละเลยสุขภาพฟันกับสภาวะช่อง ปากในกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาภา จันทร์เทวี . 2555. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดพฤติกรรมการละเลยสุขภาพฟันกับสภาวะช่อง ปากในกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาภา จันทร์เทวี . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดพฤติกรรมการละเลยสุขภาพฟันกับสภาวะช่อง ปากในกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
อาภา จันทร์เทวี . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดพฤติกรรมการละเลยสุขภาพฟันกับสภาวะช่อง ปากในกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.