ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์
นักวิจัย : สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน . (2555). การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน . 2555. "การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน . "การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน . การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.