ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิจัย : อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ . (2555). การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ . 2555. "การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ . "การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ . การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.