ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต
นักวิจัย : สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
คำค้น : Biodiesel
Supercritical fluid
Supercritical methanol
Jatropha oil
Krating oil
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม . (2555). การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม . 2555. "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม . "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม . การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.