ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจหา อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 โดยวิธี PCR

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจหา อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 โดยวิธี PCR
นักวิจัย : สุพรรณ ฟู่เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณ ฟู่เจริญ . (2555). การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจหา อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 โดยวิธี PCR.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . 2555. "การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจหา อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 โดยวิธี PCR".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . "การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจหา อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 โดยวิธี PCR."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจหา อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 โดยวิธี PCR. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.