ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม . (2555). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม . 2555. "การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม . "การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม . การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.