ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

1) โครงการวิจัยเพื่อการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟด้วยการใช้ธาตุอาหารทดแทนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว และ 2) โครงการวิจัยเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ปลูกข้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : 1) โครงการวิจัยเพื่อการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟด้วยการใช้ธาตุอาหารทดแทนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว และ 2) โครงการวิจัยเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ปลูกข้าว
นักวิจัย : เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . (2555). 1) โครงการวิจัยเพื่อการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟด้วยการใช้ธาตุอาหารทดแทนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว และ 2) โครงการวิจัยเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ปลูกข้าว.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . 2555. "1) โครงการวิจัยเพื่อการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟด้วยการใช้ธาตุอาหารทดแทนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว และ 2) โครงการวิจัยเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ปลูกข้าว".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . "1) โครงการวิจัยเพื่อการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟด้วยการใช้ธาตุอาหารทดแทนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว และ 2) โครงการวิจัยเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ปลูกข้าว."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . 1) โครงการวิจัยเพื่อการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟด้วยการใช้ธาตุอาหารทดแทนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว และ 2) โครงการวิจัยเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ปลูกข้าว. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.