ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา อีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด (พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา อีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด (พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาการชักเฉพาะส่วนชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยากันชักที่ใช้อยู่
นักวิจัย : สมศักดิ์ เทียมเก่า
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ เทียมเก่า . (2554). โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา อีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด (พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมศักดิ์ เทียมเก่า . 2554. "โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา อีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด (พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมศักดิ์ เทียมเก่า . "โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา อีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด (พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
สมศักดิ์ เทียมเก่า . โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา อีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด (พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.