ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน มีการควบคุมยาหลอกและยาออกฤทธิ์ กลุ่มยาวิจัยสี่กลุ่ม กลุ่มคู่ขนาน ในระยะเวลา 26 สัปดาห์ ทำในหลายศูนย์วิจัย เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนต่อยาของยา JNJ-28431754 (Canagliflozin) เมื่อเทียบกับยา Sitagli

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน มีการควบคุมยาหลอกและยาออกฤทธิ์ กลุ่มยาวิจัยสี่กลุ่ม กลุ่มคู่ขนาน ในระยะเวลา 26 สัปดาห์ ทำในหลายศูนย์วิจัย เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนต่อยาของยา JNJ-28431754 (Canagliflozin) เมื่อเทียบกับยา Sitagliptin และยาหลอกในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ที่มีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี จากการรักษาด้วยยา Metformin ขนาดเดียว
นักวิจัย : ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . (2554). โครงการวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน มีการควบคุมยาหลอกและยาออกฤทธิ์ กลุ่มยาวิจัยสี่กลุ่ม กลุ่มคู่ขนาน ในระยะเวลา 26 สัปดาห์ ทำในหลายศูนย์วิจัย เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนต่อยาของยา JNJ-28431754 (Canagliflozin) เมื่อเทียบกับยา Sitagli.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . 2554. "โครงการวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน มีการควบคุมยาหลอกและยาออกฤทธิ์ กลุ่มยาวิจัยสี่กลุ่ม กลุ่มคู่ขนาน ในระยะเวลา 26 สัปดาห์ ทำในหลายศูนย์วิจัย เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนต่อยาของยา JNJ-28431754 (Canagliflozin) เมื่อเทียบกับยา Sitagli".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . "โครงการวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน มีการควบคุมยาหลอกและยาออกฤทธิ์ กลุ่มยาวิจัยสี่กลุ่ม กลุ่มคู่ขนาน ในระยะเวลา 26 สัปดาห์ ทำในหลายศูนย์วิจัย เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนต่อยาของยา JNJ-28431754 (Canagliflozin) เมื่อเทียบกับยา Sitagli."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . โครงการวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน มีการควบคุมยาหลอกและยาออกฤทธิ์ กลุ่มยาวิจัยสี่กลุ่ม กลุ่มคู่ขนาน ในระยะเวลา 26 สัปดาห์ ทำในหลายศูนย์วิจัย เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนต่อยาของยา JNJ-28431754 (Canagliflozin) เมื่อเทียบกับยา Sitagli. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.