ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว)
นักวิจัย : วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . (2554). เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . 2554. "เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . "เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.