ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุริจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุริจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
นักวิจัย : ก่อพงษ์ พลโยราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ก่อพงษ์ พลโยราช . (2554). คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุริจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ก่อพงษ์ พลโยราช . 2554. "คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุริจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ก่อพงษ์ พลโยราช . "คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุริจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
ก่อพงษ์ พลโยราช . คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุริจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.