ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี
นักวิจัย : จริยา หาญวจนวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จริยา หาญวจนวงศ์ . (2554). ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จริยา หาญวจนวงศ์ . 2554. "ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จริยา หาญวจนวงศ์ . "ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
จริยา หาญวจนวงศ์ . ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.