ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแม่นยำของการใช้ค่าความหนาแน่นจำนวนเส้นลายนิ้วมือระบุเพศชาย-หญิง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแม่นยำของการใช้ค่าความหนาแน่นจำนวนเส้นลายนิ้วมือระบุเพศชาย-หญิง
นักวิจัย : สมทรง ณ นคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมทรง ณ นคร . (2554). ความแม่นยำของการใช้ค่าความหนาแน่นจำนวนเส้นลายนิ้วมือระบุเพศชาย-หญิง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมทรง ณ นคร . 2554. "ความแม่นยำของการใช้ค่าความหนาแน่นจำนวนเส้นลายนิ้วมือระบุเพศชาย-หญิง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมทรง ณ นคร . "ความแม่นยำของการใช้ค่าความหนาแน่นจำนวนเส้นลายนิ้วมือระบุเพศชาย-หญิง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
สมทรง ณ นคร . ความแม่นยำของการใช้ค่าความหนาแน่นจำนวนเส้นลายนิ้วมือระบุเพศชาย-หญิง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.