ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า
นักวิจัย : ศิริวรรณ เนติวรานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ เนติวรานนท์ . (2554). การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศิริวรรณ เนติวรานนท์ . 2554. "การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศิริวรรณ เนติวรานนท์ . "การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
ศิริวรรณ เนติวรานนท์ . การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.