ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . (2554). การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . 2554. "การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . "การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.