ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยการรักษาเป็นเวลา 52 สัปดาห์ แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน กลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาหลอก ร่วมกับยาไทโอโทเปียมแบบเปิดเผย ชื่อยา เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนได้ของยาเอ็นวีเอ 237 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยการรักษาเป็นเวลา 52 สัปดาห์ แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน กลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาหลอก ร่วมกับยาไทโอโทเปียมแบบเปิดเผย ชื่อยา เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนได้ของยาเอ็นวีเอ 237 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นักวิจัย : วัชรา บุญสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรา บุญสวัสดิ์ . (2554). การศึกษาวิจัยการรักษาเป็นเวลา 52 สัปดาห์ แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน กลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาหลอก ร่วมกับยาไทโอโทเปียมแบบเปิดเผย ชื่อยา เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนได้ของยาเอ็นวีเอ 237 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . 2554. "การศึกษาวิจัยการรักษาเป็นเวลา 52 สัปดาห์ แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน กลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาหลอก ร่วมกับยาไทโอโทเปียมแบบเปิดเผย ชื่อยา เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนได้ของยาเอ็นวีเอ 237 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . "การศึกษาวิจัยการรักษาเป็นเวลา 52 สัปดาห์ แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน กลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาหลอก ร่วมกับยาไทโอโทเปียมแบบเปิดเผย ชื่อยา เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนได้ของยาเอ็นวีเอ 237 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . การศึกษาวิจัยการรักษาเป็นเวลา 52 สัปดาห์ แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน กลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาหลอก ร่วมกับยาไทโอโทเปียมแบบเปิดเผย ชื่อยา เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนได้ของยาเอ็นวีเอ 237 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.