ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อเพสติไวรัส ขนิดพิเศษ แบบคงทนในลูกโค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อเพสติไวรัส ขนิดพิเศษ แบบคงทนในลูกโค
นักวิจัย : จารุวรรณ คำพา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ คำพา . (2554). การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อเพสติไวรัส ขนิดพิเศษ แบบคงทนในลูกโค.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จารุวรรณ คำพา . 2554. "การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อเพสติไวรัส ขนิดพิเศษ แบบคงทนในลูกโค".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จารุวรรณ คำพา . "การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อเพสติไวรัส ขนิดพิเศษ แบบคงทนในลูกโค."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
จารุวรรณ คำพา . การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อเพสติไวรัส ขนิดพิเศษ แบบคงทนในลูกโค. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.