ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด . (2554). การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด . 2554. "การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด . "การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด . การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.