ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบ Antigen ELISA เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Pestivirus ชนิดพิเศษ สายพันธุ์ Th/04_KhonKaen

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบ Antigen ELISA เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Pestivirus ชนิดพิเศษ สายพันธุ์ Th/04_KhonKaen
นักวิจัย : จารุวรรณ คำพา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ คำพา . (2554). การพัฒนาชุดทดสอบ Antigen ELISA เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Pestivirus ชนิดพิเศษ สายพันธุ์ Th/04_KhonKaen.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จารุวรรณ คำพา . 2554. "การพัฒนาชุดทดสอบ Antigen ELISA เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Pestivirus ชนิดพิเศษ สายพันธุ์ Th/04_KhonKaen".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จารุวรรณ คำพา . "การพัฒนาชุดทดสอบ Antigen ELISA เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Pestivirus ชนิดพิเศษ สายพันธุ์ Th/04_KhonKaen."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
จารุวรรณ คำพา . การพัฒนาชุดทดสอบ Antigen ELISA เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Pestivirus ชนิดพิเศษ สายพันธุ์ Th/04_KhonKaen. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.