ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบยาซิมบิคอร์ทที่ใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด 160/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้งสูดวันละสองครั้ง) และใช้เป็นยาบรรเทาอาการ (สูดเมื่อจำเป็น) กับยาซิมบิคอร์ทใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด106/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้ง สูดวันละสองครั้ง) ร่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบยาซิมบิคอร์ทที่ใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด 160/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้งสูดวันละสองครั้ง) และใช้เป็นยาบรรเทาอาการ (สูดเมื่อจำเป็น) กับยาซิมบิคอร์ทใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด106/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้ง สูดวันละสองครั้ง) ร่วมกับยาเทอร์บูทาลิน เทอร์บูเฮเลอร์(ขนาด 0.4 มิลลิกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้ง) ที่ใช้เป็นยาบรรเทาอาการสูดเมือ่จำเป็น - การศึกษาระยะที่ 3 โดยวิธีสุ่มแบบปกปิดทั้งสองฝ่ายระยะเวลารักษา 12 เดือน ทำในพหุสถาบัน ในผู้ป่วยโรคปืดที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
นักวิจัย : วัชรา บุญสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรา บุญสวัสดิ์ . (2554). การเปรียบเทียบยาซิมบิคอร์ทที่ใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด 160/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้งสูดวันละสองครั้ง) และใช้เป็นยาบรรเทาอาการ (สูดเมื่อจำเป็น) กับยาซิมบิคอร์ทใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด106/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้ง สูดวันละสองครั้ง) ร่.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . 2554. "การเปรียบเทียบยาซิมบิคอร์ทที่ใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด 160/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้งสูดวันละสองครั้ง) และใช้เป็นยาบรรเทาอาการ (สูดเมื่อจำเป็น) กับยาซิมบิคอร์ทใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด106/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้ง สูดวันละสองครั้ง) ร่".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . "การเปรียบเทียบยาซิมบิคอร์ทที่ใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด 160/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้งสูดวันละสองครั้ง) และใช้เป็นยาบรรเทาอาการ (สูดเมื่อจำเป็น) กับยาซิมบิคอร์ทใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด106/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้ง สูดวันละสองครั้ง) ร่."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . การเปรียบเทียบยาซิมบิคอร์ทที่ใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด 160/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้งสูดวันละสองครั้ง) และใช้เป็นยาบรรเทาอาการ (สูดเมื่อจำเป็น) กับยาซิมบิคอร์ทใช้เป็นยารักษาต่อเนื่อง (ขนาด106/4.5 ไมโครกรัมต่อการสูดหนึ่งครั้ง สูดวันละสองครั้ง) ร่. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.