ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการได้รับแคดเมี่ยมผ่านการบริโภคเนื้อ ไต และตับของโคจากจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการได้รับแคดเมี่ยมผ่านการบริโภคเนื้อ ไต และตับของโคจากจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . (2554). การประเมินการได้รับแคดเมี่ยมผ่านการบริโภคเนื้อ ไต และตับของโคจากจังหวัดอุดรธานี.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . 2554. "การประเมินการได้รับแคดเมี่ยมผ่านการบริโภคเนื้อ ไต และตับของโคจากจังหวัดอุดรธานี".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . "การประเมินการได้รับแคดเมี่ยมผ่านการบริโภคเนื้อ ไต และตับของโคจากจังหวัดอุดรธานี."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . การประเมินการได้รับแคดเมี่ยมผ่านการบริโภคเนื้อ ไต และตับของโคจากจังหวัดอุดรธานี. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.