ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(อารยะอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา IRPC : เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(อารยะอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา IRPC : เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ . (2554). การประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(อารยะอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา IRPC : เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ . 2554. "การประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(อารยะอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา IRPC : เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ . "การประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(อารยะอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา IRPC : เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ . การประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(อารยะอุตสาหกรรม) กรณีศึกษา IRPC : เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.