ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA
นักวิจัย : สิริขจร ตังควัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริขจร ตังควัฒนา . (2554). การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิริขจร ตังควัฒนา . 2554. "การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิริขจร ตังควัฒนา . "การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
สิริขจร ตังควัฒนา . การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.