ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย
นักวิจัย : สุพรรณ ฟู่เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณ ฟู่เจริญ . (2554). กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . 2554. "กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . "กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.