ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน
นักวิจัย : กรแก้ว จันทภาษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรแก้ว จันทภาษา . (2553). พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กรแก้ว จันทภาษา . 2553. "พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กรแก้ว จันทภาษา . "พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
กรแก้ว จันทภาษา . พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.