ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
นักวิจัย : ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม . (2553). ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม . 2553. "ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม . "ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม . ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.