ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อแรงเฉือนของการยึดติดระหว่างวัสดุสีเหมือนฟัน และเคลือบฟันมนุษย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อแรงเฉือนของการยึดติดระหว่างวัสดุสีเหมือนฟัน และเคลือบฟันมนุษย์
นักวิจัย : อาภา จันทร์เทวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภา จันทร์เทวี . (2553). ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อแรงเฉือนของการยึดติดระหว่างวัสดุสีเหมือนฟัน และเคลือบฟันมนุษย์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาภา จันทร์เทวี . 2553. "ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อแรงเฉือนของการยึดติดระหว่างวัสดุสีเหมือนฟัน และเคลือบฟันมนุษย์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาภา จันทร์เทวี . "ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อแรงเฉือนของการยึดติดระหว่างวัสดุสีเหมือนฟัน และเคลือบฟันมนุษย์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
อาภา จันทร์เทวี . ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อแรงเฉือนของการยึดติดระหว่างวัสดุสีเหมือนฟัน และเคลือบฟันมนุษย์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.