ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2552-2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2552-2553
นักวิจัย : หนึ่งฤทัย สุกใส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หนึ่งฤทัย สุกใส . (2553). โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2552-2553.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
หนึ่งฤทัย สุกใส . 2553. "โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2552-2553".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
หนึ่งฤทัย สุกใส . "โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2552-2553."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
หนึ่งฤทัย สุกใส . โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2552-2553. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.