ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ รุ่นที่ 7

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ รุ่นที่ 7
นักวิจัย : อุมาพร ยอดประทุม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุมาพร ยอดประทุม . (2553). โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ รุ่นที่ 7.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุมาพร ยอดประทุม . 2553. "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ รุ่นที่ 7".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุมาพร ยอดประทุม . "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ รุ่นที่ 7."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
อุมาพร ยอดประทุม . โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ รุ่นที่ 7. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.