ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว
นักวิจัย : พัชรี แสนจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี แสนจันทร์ . (2553). ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พัชรี แสนจันทร์ . 2553. "ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พัชรี แสนจันทร์ . "ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
พัชรี แสนจันทร์ . ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.