ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกเติมด้วย multivalent cation ด้วยวิธีโซลเจลแบบใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกเติมด้วย multivalent cation ด้วยวิธีโซลเจลแบบใหม่
นักวิจัย : สุภาสินี ซีท
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาสินี ซีท . (2553). การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกเติมด้วย multivalent cation ด้วยวิธีโซลเจลแบบใหม่.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาสินี ซีท . 2553. "การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกเติมด้วย multivalent cation ด้วยวิธีโซลเจลแบบใหม่".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาสินี ซีท . "การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกเติมด้วย multivalent cation ด้วยวิธีโซลเจลแบบใหม่."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
สุภาสินี ซีท . การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกเติมด้วย multivalent cation ด้วยวิธีโซลเจลแบบใหม่. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.