ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายเป็นเวลา 78 สัปดาห์ แบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินคาวมปลอดภัยและประสิทธิผลของยาบีไอ 1356 (5 มิลลิกรัม) โดยเป็นการรักษาที่ให้ยาเพียงอย่างเดียว หรือให้ร่วมกับยาชนิดอื่นสำหรับรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายเป็นเวลา 78 สัปดาห์ แบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินคาวมปลอดภัยและประสิทธิผลของยาบีไอ 1356 (5 มิลลิกรัม) โดยเป็นการรักษาที่ให้ยาเพียงอย่างเดียว หรือให้ร่วมกับยาชนิดอื่นสำหรับรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
นักวิจัย : ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . (2553). การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายเป็นเวลา 78 สัปดาห์ แบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินคาวมปลอดภัยและประสิทธิผลของยาบีไอ 1356 (5 มิลลิกรัม) โดยเป็นการรักษาที่ให้ยาเพียงอย่างเดียว หรือให้ร่วมกับยาชนิดอื่นสำหรับรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . 2553. "การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายเป็นเวลา 78 สัปดาห์ แบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินคาวมปลอดภัยและประสิทธิผลของยาบีไอ 1356 (5 มิลลิกรัม) โดยเป็นการรักษาที่ให้ยาเพียงอย่างเดียว หรือให้ร่วมกับยาชนิดอื่นสำหรับรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . "การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายเป็นเวลา 78 สัปดาห์ แบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินคาวมปลอดภัยและประสิทธิผลของยาบีไอ 1356 (5 มิลลิกรัม) โดยเป็นการรักษาที่ให้ยาเพียงอย่างเดียว หรือให้ร่วมกับยาชนิดอื่นสำหรับรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล . การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายเป็นเวลา 78 สัปดาห์ แบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินคาวมปลอดภัยและประสิทธิผลของยาบีไอ 1356 (5 มิลลิกรัม) โดยเป็นการรักษาที่ให้ยาเพียงอย่างเดียว หรือให้ร่วมกับยาชนิดอื่นสำหรับรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.