ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
นักวิจัย : สุภัทรา ปลื้มกมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภัทรา ปลื้มกมล . (2553). การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภัทรา ปลื้มกมล . 2553. "การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภัทรา ปลื้มกมล . "การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
สุภัทรา ปลื้มกมล . การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.