ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผสมและการขึ้นรูปไบโอโพลีเมอร์ PHA จากน้ำหมักข้าวฟ่างหวาน เพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผสมและการขึ้นรูปไบโอโพลีเมอร์ PHA จากน้ำหมักข้าวฟ่างหวาน เพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ
นักวิจัย : สิรินดา ยุ่นฉลาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิรินดา ยุ่นฉลาด . (2553). การผสมและการขึ้นรูปไบโอโพลีเมอร์ PHA จากน้ำหมักข้าวฟ่างหวาน เพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . 2553. "การผสมและการขึ้นรูปไบโอโพลีเมอร์ PHA จากน้ำหมักข้าวฟ่างหวาน เพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . "การผสมและการขึ้นรูปไบโอโพลีเมอร์ PHA จากน้ำหมักข้าวฟ่างหวาน เพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . การผสมและการขึ้นรูปไบโอโพลีเมอร์ PHA จากน้ำหมักข้าวฟ่างหวาน เพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.