ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กทางด้านการแพทย์ ระยะที่ 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กทางด้านการแพทย์ ระยะที่ 2
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ โทมัส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ โทมัส . (2553). การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กทางด้านการแพทย์ ระยะที่ 2.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จันทร์เพ็ญ โทมัส . 2553. "การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กทางด้านการแพทย์ ระยะที่ 2".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จันทร์เพ็ญ โทมัส . "การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กทางด้านการแพทย์ ระยะที่ 2."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
จันทร์เพ็ญ โทมัส . การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กทางด้านการแพทย์ ระยะที่ 2. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.