ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกชนิดของสารหนูรวมและสารหนูอนินทรีย์ในปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกชนิดของสารหนูรวมและสารหนูอนินทรีย์ในปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . (2553). การจำแนกชนิดของสารหนูรวมและสารหนูอนินทรีย์ในปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . 2553. "การจำแนกชนิดของสารหนูรวมและสารหนูอนินทรีย์ในปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . "การจำแนกชนิดของสารหนูรวมและสารหนูอนินทรีย์ในปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . การจำแนกชนิดของสารหนูรวมและสารหนูอนินทรีย์ในปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.