ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำ ในประเทศไทย และวงศ์ชมพู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำ ในประเทศไทย และวงศ์ชมพู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : ประนอม จันทรโณทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประนอม จันทรโณทัย . (2552). อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำ ในประเทศไทย และวงศ์ชมพู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประนอม จันทรโณทัย . 2552. "อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำ ในประเทศไทย และวงศ์ชมพู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประนอม จันทรโณทัย . "อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำ ในประเทศไทย และวงศ์ชมพู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
ประนอม จันทรโณทัย . อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำ ในประเทศไทย และวงศ์ชมพู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.