ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดไดรฟ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดไดรฟ์
นักวิจัย : เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . (2552). รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดไดรฟ์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . 2552. "รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดไดรฟ์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . "รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดไดรฟ์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดไดรฟ์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.