ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ธัญญรินทร์ สมพร)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ธัญญรินทร์ สมพร)
นักวิจัย : อำนวย คำตื้อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำนวย คำตื้อ . (2552). ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ธัญญรินทร์ สมพร).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อำนวย คำตื้อ . 2552. "ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ธัญญรินทร์ สมพร)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อำนวย คำตื้อ . "ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ธัญญรินทร์ สมพร)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
อำนวย คำตื้อ . ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ธัญญรินทร์ สมพร). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.