ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
นักวิจัย : วันชนะ สืบไวย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชนะ สืบไวย . (2552). โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วันชนะ สืบไวย . 2552. "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วันชนะ สืบไวย . "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
วันชนะ สืบไวย . โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.