ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนมีส่วนร่าวม กรณีศึกษามอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนมีส่วนร่าวม กรณีศึกษามอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : วิรงรอง มงคลธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิรงรอง มงคลธรรม . (2552). โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนมีส่วนร่าวม กรณีศึกษามอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิรงรอง มงคลธรรม . 2552. "โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนมีส่วนร่าวม กรณีศึกษามอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิรงรอง มงคลธรรม . "โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนมีส่วนร่าวม กรณีศึกษามอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
วิรงรอง มงคลธรรม . โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนมีส่วนร่าวม กรณีศึกษามอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.